Gröna dalen, Kungsängen

Uplands Bro kommun, Peab,

Uppdraget

Parallellt uppdrag för ny stadsdel i Kungsängen, Upplands Bro kommun, som sedan utgjorde del av underlag till detaljplan för området, där Petra Pertoft medverkat i uppdraget som tidigare anställd på Tengbom.

Fler bilder