Förskolan Alma, Alunda

Östhammars kommun på uppdrag av Aktiv projektledning i Uppland

Uppdraget

I Alunda, Östhammars kommun, strax öster om Uppsala har förskolan Alma byggts till med målbild att bli en god miljöbyggnad. 3 nya avdelningar och tillagningskök, har byggts till den befintliga förskolan. Hela förskolan har byggts om, och fått ny kulör på fasaden och nya tak. På taket finns solpaneler, och på det skuggande taket framför byggnaden grönskar ett sedumtak. Konceptet som leder arbetet för byggnadens utformning är skogens alla små sagoväsen med troll & älvor. Projektet färdigställdes 2018.

Fler bilder