Sigtuna stadsängar

Sigtuna stadsängar / Bonava

Uppdraget

Sigtuna stadsängar – en helt ny stadsdel som byggs i Sigtuna stad med målsättningen att vara Sveriges mest hållbara stadsdel.Planeringen av Sigtuna stadsängar har präglats av en omfattande medborgardialog via en visionsstyrd stadsplaneringsprocess, vilket är unikt i Sverige. För att säkerställa att det som byggs följer framtagna miljö & gestaltningspolicys bedöms anbud via ett sakkunnig förfarande, där vi har den hedrande rollen vara sakkunnig gestaltning. http://www.sigtunastadsangar.se/ Illustration:Strategisk arkitektur, Streetmoneky architechts

Fler bilder