Radhus kvarteret Bernadotte

Veidekke på uppdrag av Torget arkitekter

Uppdraget

31 radhus är uppförda 2015-2016 i kvarteret Bernadotte vid Valsätra i Uppsala. De 6 radhus-längorna är i 2 respektive 3 våningar, placerade runt en grön gård. Torget arkitekter har tagit fram handlingarna i samarbete med Petra arkitektur.

Fler bilder