Tjänster

stadsplan-s
Stadsutveckling

  • Skissutredningar
  • Fastighetsutveckling
  • Exploateringsutredningar
  • Visionsarbeten

arkitekt-ritning-s

Planarbete

  • Framtagande av planunderlag
  • Ledning av planprojekt/planarbeten
  • Granskning av detaljplaneförslag

projektledare-arkitekt-s

Konsultation

  • Rådgivning kopplat till planprocessen
  • Kontakter och nätverk
  • Upphandlingar

farger-s

Bebyggelse

  • Konceptskisser
  • Visualiseringar
  • Förslagshandlingar

 

forelasare-arkitektur-s

Akademiska uppdrag

  • Föreläsningar
  • Workshops